Performans Yönetimi


@ Bütünleşik Yönetim Modeli
@ SürAkSiYon


Drucker'ın ifadesi ile "ölçemediğimiz şeyi yönetemeyiz". Performans Yönetimi; sürekli gelişimin olmaz ise olmaz unsur olarak kurumsal pusuladir. Performans kavram olarak; hedefleneniler ile gerçekleşen arasındaki kıyaslamadır. Performans Yönetimi ise; performansın sistematik halde ölçülmesi ve geliştirilmesidir. Kurumsal, birim/süreç ve bireysel olmak üzere 3 farklı düzeyde kurulan sistemin bütünleşik olması üretilen faydayı katlamaktadır.

Uzmanlıklarımızı Keşfedin Uygulamalı Eğitimlerimizi Keşfedin

İhtiyaçStratejik planda öngörülen hedeflerin ve belirlenmiş performans göstergelerinin birim ve süreçlere indirgenmesi, oradan bireysel katkı ile ilişkilendirilerek Bütünleşik Performans Sistemi kurulması günümüzün en önemli yönetim ihtiyaçlarındandır.

Kapsam


Performans Yönetim Sisteminin Kapsamının Belirlenmesi

Bütünleşik Sistemin Tüm Düzeylerdeki Performans Göstergelerinin Tanımlanması (Gösterge İlişki Haritası)

Gösterge Strandart ve Hedeflerinin Belirlenmesi

Bilgi Sistemi Destekli Ölçme ve İzleme Sisteminin Kurulması

Analiz ve Değerlendirmenin DashBoard'lar ile Tasarıma Dönüştürülmesi

Sistemin Kalıcılığı için Gözden Geçirme ve Yaygınlaştırma (Eğitim ve Danışmanlık)

Yaklaşım


SürAkSiYon'un geliştirdiği Bütünleşik Model'in en önemli bölümü Performans Yönetimi'dir. Ölçek geliştirme zorluğu, tecrübe ve bilgi havuzu ile aşılır. Bilgi sistemlerinin katkısı ile sürdürülebilir sisteme dönüşmesi amaçlanır. SMART yaklaşımı ile belirlenen hedeflerin; tüm paydaşların girdi/katkısı ile ölçülmesi, sonuçlarının anlaşılabilir, erişilebilir bir İzleme Modeli'ne dönüştürülmesi önemsenmektedir.

Verilen Hizmetler


Kurumsal, Birim/Süreç ve Bireysel Performans Sistemlerinin Bütünleştirilerek Sistemin Tasarlandığı Danışmanlık Desteği, Eğitim

İletişim


info@suraksiyon.com

0(850) 532 76 52

0(532) 784 72 89

Sosyal Medya Hesaplarımız

TÜBİTAK MARTEK
Teknoloji Geliştirme Bölgesi
13 Nolu Ofis
Gebze/Kocaeli

Ayrıca, aşağıdaki formu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.


Copyright © 2014 SurAkSiYon (Codvio Ltd.Şti @ TÜBİTAK MARTEK Markasıdır.)