İnsan Kaynakları Yönetimi


@ Bütünleşik Yönetim Modeli
@ SürAkSiYon


İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY); organizasyona çeşitli üstünlükler sağlamak amacıyla; gerekli insan kaynağının sağlanması, elde tutulması ve geliştirilmesi ile ilgili politika oluşturma, planlama, örgütleme, yönlendirme denetleme faaliyetlerini içeren bir disiplindir. Toplumsal, organizasyonel, işlevsel ve kişisel amaçlar hiyerarşisinde; tüm boyutları önemseyerek kişiden topluma tüm amaçların yerine getirilmesine katkı sağlayacak modelin kurulması amaçlanır.

Uzmanlıklarımızı Keşfedin Uygulamalı Eğitimlerimizi Keşfedin

İhtiyaçNitelikli personelin kuruma kazandırılabilmesi, mevcut personelin motivasyonunun artırılabilmesi, iş yükü ve kalitesinin dengelenebilmesi, yetki sorumlulukların net tanımlanabilmesi, ödüllendirme ve kariyer yönetimin sağlanabilmesi ihtiyaçları yetkin ve bütünleşik bir model ile sağlanabilir.

Kapsam


Organizasyonel Planlama ve Yapılanma

İş Analizleri ve Görev Tanımları

İş Gücü Kardo Planlama (Norm Kadro)

İşe Alım Sistemi Tasarımı

Bireysel Performans Yönetimi

Yaklaşım


İnsan Kaynakları Sistemlerinin Kurulması kapsamında; dünyaca kabul gören İKY modelleri ile uyumlu olarak etkin bir sisteminin oluşturulması hedeflenmektedir.

Verilen Hizmetler


ReOrganizasyon Danışmanlığı, İş Analizi ve Görev Tanımları Danışmanlığı, Norm Kadro Danışmanlığı, Bireysel Performans Yönetim Sistemi Danışmanlığı ve Eğitim

İletişim


info@suraksiyon.com

0(850) 532 76 52

0(532) 784 72 89

Sosyal Medya Hesaplarımız

TÜBİTAK MARTEK
Teknoloji Geliştirme Bölgesi
13 Nolu Ofis
Gebze/Kocaeli

Ayrıca, aşağıdaki formu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.


Copyright © 2014 SurAkSiYon (Codvio Ltd.Şti @ TÜBİTAK MARTEK Markasıdır.)