İç Kontrol / Risk Yönetimi


@ Bütünleşik Yönetim Modeli
@ SürAkSiYon


İç Kontrol; organizasyonun, hem yönetimi hem personeli tarafından yerine getirilen, riskleri ele almak ve makul bir güvence sağlamak için dizayn edilen bir bütünleşik süreçtir (INTOSAI). 5018 Sayılı Kanun ile kamuda yönetimin geliştirilmesinde büyük katkı sağlayan İç Kontrol ve Risk Yönetimi çalışmaları mali olan ve olmayan tüm süreçleri kapsayan kritik bir yönetim unsurudur.

Uzmanlıklarımızı Keşfedin Uygulamalı Eğitimlerimizi Keşfedin

İhtiyaçHesap verebilirlik, mali saydamlık, mali disiplin konularında gelişmeyi hedefleyen İç Kontrol sistemlerinde tek bir model söz konusu değildir. COSO başta olmak üzere mevzuat ile tanımlanan İç Kontrol Sistemlerinin bütünleşik model çerçevesinde diğer süreçler ile bağının netleştirilmesinde verimlilik ve etkinlik açısından önem vardır.

Kapsam


Kontrol Ortamı / Çerçevesi Analizi

Risk Değerlendirme ve Önceliklendirme

Kontrol Faaliyetleri

Bilgi ve İletişim

İzleme / Gözetim

Yaklaşım


İç Kontrol Sistemlerinin Kurulması kapsamında; referans verilen Kurumsal Risk Yönetimi sistem gereklilikleri ve dünyaca kabul gören bir iç kontrol modeli olan COSO modeli ile uyumlu İç Kontrol eylem planına uygun olarak etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulması hedeflenmektedir.

Verilen Hizmetler


İç Kontrol Eylem Planının Hazırlanması Danışmanlığı, Risk Yönetim Sistemi Danışmanlığı, İç Kontrol Modeli Danışmanlığı ve Eğitim

İletişim


info@suraksiyon.com

0(850) 532 76 52

0(532) 784 72 89

Sosyal Medya Hesaplarımız

TÜBİTAK MARTEK
Teknoloji Geliştirme Bölgesi
13 Nolu Ofis
Gebze/Kocaeli

Ayrıca, aşağıdaki formu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.


Copyright © 2014 SurAkSiYon (Codvio Ltd.Şti @ TÜBİTAK MARTEK Markasıdır.)