DEHA Çalıştayı (Değer Havuzu)


@ Bütünleşik Yönetim Modeli
@ SürAkSiYon


DEHA (Değer Havuzu) Çalıştayı; SürAkSiYon'un çalıştay yönetim yaklaşımının adıdır. Güncel yönetim yaklaşımlarının geçmiş dönemden en temel farkı katılımcılıktır. Katılımcılıktan amaç; özgün ve farklı fikirlere ulaşmak, ekosistemin farklı taraflarından gelen fikirler ile resmin bütününü görmektir. DEHA Çalıştayı ile paydaşlar ve fikirleri değer olarak görülür, katılımcılık havuzu oluşturularak özgün ve doğruya ulaşılması hedeflenir. DEHA Çalıştayı; 150 kişiye kadar olabilen katılımcı grupları ile değerlendirme yapılan, bilgi paylaşılan, fikir geliştirilen bir, iki veya üç günlük toplantılardır.

Uzmanlıklarımızı Keşfedin Uygulamalı Eğitimlerimizi Keşfedin

İhtiyaçKlasik verimsiz ve zaman israfı toplantılardan etkin, üretken, tüm katılımcıların eşit düzeyde katkı sağlayabileceği katılımcılık yöntemlerine ihtiyaç güncelliğini korumaktadır.

Kapsam


Ön Analiz ve Çalıştay Tasarımı

Moderasyon (Çalışmanın Yürütülmesi)

Analiz ve Raporlama

Yaklaşım


DEHA Çalıştaylarındaki temel yaklaşımlar; konu ile doğrudan veya dolaylı ilgisi olan tüm kesimlerin görüş ve önerilerinin alınması, zamanın etkin kullanılması, gereksiz ayrıntılar ile uğraşıp bunların arasında kaybolmadan temel amaç doğrultusunda fikir üretilebilmesi, demokratik bir ortam içinde, katılımcıların fikirlerini rahatlıkla ifade edebilmesi, katılımcıların zeka, fikir ve bilgilerinin birleşerek kollektif fikre dönüşmesi ve sinerji yaratılması, birlikte oluşturulan sonuçların tüm katılımcılar tarafından içselleştirilmesini ve böylelikle hayata geçirilmesini sağlayacak uygun ortam oluşması, uygulanabilir fikirler ortaya çıkması, elde edilen sonuçların eylem planlarına dönüştürülmesi ve sorumluluk dağılımının yapılabilmesidir.

Verilen Hizmetler


İhtiyaç duyulan DEHA çalıştaylarının yürütülmesi, Yıllık Değerlendirme Toplantıları

İletişim


info@suraksiyon.com

0(850) 532 76 52

0(532) 784 72 89

Sosyal Medya Hesaplarımız

TÜBİTAK MARTEK
Teknoloji Geliştirme Bölgesi
13 Nolu Ofis
Gebze/Kocaeli

Ayrıca, aşağıdaki formu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.


Copyright © 2014 SurAkSiYon (Codvio Ltd.Şti @ TÜBİTAK MARTEK Markasıdır.)